Snow kite et kite de terre

Photo : Ash Garwood

Snow kite et kite de terre

Photo : Wareck Arnaud

Snow kite et kite de terre

Photo : Wareck Arnaud

Snow kite et kite de terre

Snow kite et kite de terre

Photo : Wareck Arnaud

Snow kite et kite de terre

Photo : Pascal Boulgakoff

Snow kite et kite de terre

Photo : Wareck Arnaud